• 26

    Feb

    Pembinaan Rohani 01

    FUNGSI MANUSIA DICIPTAKAN OLEH ALLOH TA’ALA Marilah kita renungkan dan kita fikirkan dengan hati dan fikiran yang jernih tentang fungsi manusia dihidupkan oleh ALLOH Subhanahu Wataala di dunia ini. Kita perhatikan firman ALLOH Subhanahu Wataala : Artinya kurang lebih : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat : Sesungguhnya AKU hendak menjadikan kholifah di muka bumi (2- Al Baqoroh : 30) Yang dimaksud Kholifah adalah Nabi Adam Alaihissalam yang menurunkan seluruh ummat manusia. Jadi setiap manusia, sebagai keturunan Nabi Adam Alaihissalam dengan sendirinya sebagai ahli warisnya dan sekaligus menjadi Kholifah ALLOH di muka bumi. Secara Adami berarti setiap manusia mempunyai tugas kewajiban dan tanggung jawab menjalankan kekholifahan. Sebagai Kholifah ALLOH di bumi ummat m
-

Author

Follow Me

Search

Recent Post


Categories

Archive